Wat u moet weten over de productnaamwijzigingen van Salesforce in 2022

Salesforce heeft op 6 april een update geplaatst dat ze een rebranding gaan doorvoeren op gebied van product names voor de volledige marketing suite. Dit betreft marketing cloud producten, Pardot, Datorama, … Big news dus! Hierover geven we graag vanuit HAVIK een extra woordje uitleg.

Grootste verandering: Pardot zal wijzigen naar Marketing Cloud Account engagement

Voor bedrijven die al enige tijd met Pardot aan de slag zijn, zal er wel een grote vraag zijn, waarom deze verandering? Pardot is technisch gezien al een tijdje onderdeel van Marketing Cloud, weliswaar het grote verschil is dat Pardot een duidelijke B2B focus heeft en Marketing Cloud een grotere B2C focus. Het uiteindelijk doel van Marketing automation draait om een individu te benaderen op zo’n persoonlijk mogelijke manier.

Uiteraard, moet je wel jouw content wel passen binnen een grotere strategie als het aankomt op een eindconsument of richting een management profiel binnen een bepaalde organisatie. Argumentatie en motief om een service of product aan te kopen ligt hier vaak wel anders. Met deze naamwijziging wil Salesforce ook best of both worlds samenvoegen om zo krachtige features zoals (Scoring & grading, profiling) die nu apart zitten in Pardot meer verweven in de volledige Marketing automation suite van Salesforce. Dit gaat van real time personalization op de website tot 1 op 1 communicatie via krachtige journey builders.

Waarom zou Salesforce deze change doorvoeren?

Salesforce heeft hier zijn redenen om hun klanten beter te servicen, om de positionering en branding meer te uniformiseren. Enerzijds verwarring uit de weg te gaan in de toekomst, maar anderzijds ook om de producten en services nog meer naar elkaar toe te trekken. Pardot en Marketing Cloud zijn en blijven voorlopige 2 aparte platformen. Hier zijn steeds meer synergiën. Ongetwijfeld zal Salesforce hier in de komende weken en maanden nog verder over communiceren. De officiële blog van Salesforce vindt u hier.

Hoe vertaalt zich dit naar de eindconsument? Vanuit HAVIK delen we graag hierover enkele inzichten:

Anno 2022 vervaagt de lijn tussen B2B en B2C enorm en we spreken meer van de term B2ME. Wat betekent nu deze B2ME en is het niet weer één of ander buzz word? B2ME heeft betrekking op het feit dat je als bedrijf meer inzage krijgt met wie je in communicatie treedt en dat je deze communicatie afstemt op deze persoon en niet op het bedrijf. Elke persoon heeft andere noden en wilt op verschillende manieren benaderd worden, afhankelijk van zijn positie binnen de organisatie of zijn persoonlijk interesses die deze persoon heeft.

Dit betekent niet dat bepaalde B2B tactics richting account based management of meer B2C transactionele campagnes die meer volume nodig hebben, niet meer zullen bestaan. We moeten wel denken aan de lange termijn en het feit dat consumenten nog kritischer zullen worden in de toekomst.

Lange termijn en visie

Lang verhaal kort, om op een data gedreven manier aan personalisatie te doen en hierbij de klant centraal te zetten is het nodig dat jouw digitaal ecosysteem op elkaar afgestemd is. Salesforce probeert hier enorm op in te zetten om dit ecosyteem nog verder future proof te maken en hun producten en diensten in de toekomst nog beter met elkaar te laten spreken, dan dat ze de dag van vandaag al doen. Er gaan ongetwijfeld nog veranderingen aankomen in de toekomst om product features nog beter in lijn te brengen met elkaar, maar Rome is natuurlijk ook niet in 1 dag gebouwd. Dit geeft wel aan dat Salesforce een uniforme taal wil spreken en ook hoe organisaties die met Salesforce producten werken, juist percipiëren. Dit zal zich dan ook vertalen richting de eindgebruiker die een nog betere ervaring mag verwachten in de toekomst.