Havik als full-service marketing automation partner

Easypost

Easypost is een Belgische specialist in het managen van verpakkingen en post. Zij verzorgen de distributie van uitgaande brieven, pakjes en aangetekende post. Het is hun missie om elke klant op een persoonlijk niveau te helpen.

Doordat EasyPost de afgelopen jaren sterk gegroeid is, waren hun huidige tools voor zowel CRM als e-mail niet meer voldoende. Ze namen daarom HAVIK onder de arm als full-service Salesforce partner. Wij zorgden voor de implementatie en support van de Salesforce tools Sales Cloud, Service Cloud en Marketing Cloud Account Engagement (Pardot).

Overstap naar Marketing Cloud Account Engagement (Pardot

Easypost nam het besluit om over te schakelen naar een nieuw platform. Hun huidige tool Hubspot voldeed niet meer aan de nood om een sterke integratie om een 360° overzicht te hebben doorheen de sales, service & marketing. MC Account Engagement, de marketing automation oplossing van Salesforce, daarentegen is wel de ideale fit om een sterke customer experience oplossing te kunnen bieden aan EasyPost’s klanten.

De MC Account Engagement implementatie startte met een workshopreeks waarbij we samen met EasyPost gingen kijken naar onder andere het verwachte datamodel en de communicatiestrategie. We bespraken ook hoe de synchronisatie met het CRM-platform Sales Cloud en de migratie van hun huidige assets zou gebeuren.

Na dit alles overlopen te hebben, waren we klaar om met deze input MC Account Engagement te implementeren. Hierbij was het belangrijk om hun website volledig te integreren en alle rollen te benoemen en toegangen te voorzien. Ook het preference center werd opgestart waarin nieuwe landingspagina’s en e-mail templates werden opgesteld. Dit ging gepaard met de integratie van Unbounce en het EasyPost calculator form, beide belangrijke elementen voor lead generatie. Om de implementatie af te ronden werd er een link gelegd met de Easypost chatbot zodat eventuele leads direct binnenstromen in MC Account Engagement.

Ten slotte werd de migratie van Hubspot naar MC Account Engagement gedaan. Hierbij werden huidige campagnes, formulieren, segmenten, e-mails en landingspagina’s overgenomen. We sloten de implementatie uiteindelijk af met het importeren van de leads vanuit Hubspot

Full-service Salesforce partner voor easypost

Momenteel zijn we ook hun go-to partner voor strategische, functionele en technische Salesforce vraagstukken en zorgen wij voor een stand-by supportteam om de nodige ondersteuning op tweewekelijkse basis te kunnen bieden.

Strategische krijtlijnen uitzetten

Naast de reactieve support die we aanbieden, houden we ook samen met EasyPost maandelijkse strategsiche sessies om zo hun maturiteit binnen MC Account Engagement en meer specifieke binnen het Marketing automation luik te verhogen. We doen dit a.d.h.v. workshops afgestemd op de noden en prioriteiten van EasyPost. Dit gaat van het opzetten van specifieke onboarding journeys die klanten & prospecten nodig hebben, verfijnen van scoring en grading tactics tot het bepalen welke criteria belangrijk zijn om nieuwe leads aan te brengen bij sales en hier ook op te rapporteren. Welke touchpoints zorgen er nu voor dat een MQL geconverteerd wordt naar een SQL en uiteindelijk een klant wordt? Dit zijn zaken die we in kaart brengen zodat de juiste inzichten verworven kunnen worden. We zetten hard in om een zo goed mogelijke synergie te bekomen tussen marketing & sales en om de kennis te verhogen binnen EasyPost dragen we ook kennis over tijdens in depth trainingssessies zodat ze de tactieken en mogelijkheden van Marketing automation begrijpen en vervolgens ook kunnen toepassen. Dit past ook binnen onze werkwijze om klanten naar een hoger niveau te tillen.